Audit en Assurance

Onze core business : het mandaat van commissaris in uw vennootschap.
Als erkend bedrijfsrevisor certificeren wij of uw jaarrekening een ďgetrouw beeld van het vermogen, de financiŽle toestand en de resultaten van de vennootschapĒ geeft.

Daarnaast wordt ook de wettelijk verplichte verslaggeving bij de herstructurering van vennootschappen, zoals een inbreng in natura bij oprichting of kapitaalverhoging, wijziging van rechtsvorm, fusie en splitsing of vereffening door ons verzorgd.

Ook voor andere contractuele of wettelijke controleopdrachten kunt u bij AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN terecht. Bijvoorbeeld de controle op de financiŽle informatie aan subsidiŽrende overheden of in het kader van specifieke secotoriŽle wetgeving, alsook de controle van de economische en financiŽle informatie die aan de ondernemingsraad wordt verstrekt.

Voor uw audit kunt u rekenen op het persoonlijk contact met Ďuwí bedrijfsrevisor-vennoot zodat uw bedrijfsinformatie in alle vertrouwen en met kennis van zaken wordt behandeld.