Business planning en -financiering

Wenst U een nieuwe activiteit op te starten, een financieringsaanvraag in te dienen bij een kredietinstelling of inzicht te verkrijgen in de rendabiliteit van uw verschillende bedrijfsactiviteiten, dan kunt u op onze ervaring rekenen.

 

De juiste keuze inzake de financiering voor uw investeringen heeft vaak een jarenlange invloed op uw kostenstructuur en toekomstige groei. AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN kan u helpen de geschikte financieringsvorm voor uw bedrijf te vinden. Of het nu gaat om de financiering van uw groei, overname, onroerend goed of zelfs een optimalisatie van uw huidige financieringen.

 

Fusies en overnames


U overweegt uw bedrijf of een deel ervan te verkopen of over te laten ? U wenst een ander bedrijf over te nemen ? U zoekt een externe partner om uw kapitaal te versterken of om uw groei te financieren ?

 

AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN helpt u om enerzijds transactierisico's in te dijken en anderzijds de waarde van deze transacties te optimaliseren en uw belangen op elk moment, als rationele partij, te behartigen.

 

Due diligence


Aan de hand van een gedetailleerd onderzoek worden de risico's verbonden aan de transactie geïdentificeerd en geëvalueerd. AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN coördineert en werkt bij dergelijke transacties samen met de eventuele andere experts die kunnen/moeten worden ingeschakeld (advocaten, vastgoed schatters, milieu deskundigen,...) zodat de conclusies in een rapportering worden samengevoegd. Op dergelijke wijze verkrijgt u een overzichtelijke en coherente verslaggeving waarbij tegenstrijdige conclusies of niet behandelde onderwerpen vermeden worden.

 

Ook bij verkoop van uw onderneming kan een due diligence zeker zijn nut bewijzen.
Een vendor due diligence versnelt vaak het verkoopproces vermits geanticipeerd wordt op de vragen van de kandidaat-kopers. Daarbij kunnen wij eveneens helpen om het information memorandum van de onderneming op te stellen. In dit document worden alle aspecten die een kandidaat-koper verlangt op een duidelijke en correcte wijze samengevat.