Audit en Assurance

Externe audit

Als bedrijf dat de externe audit verzorgt is de corebusiness van Auditas Bedrijfsrevisoren in Roeselare het invullen van het mandaat van commissaris in uw bedrijf. Als erkend bedrijfsrevisor certificeren wij of uw jaarrekening een “getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap” geeft.

Een uitgebreide externe audit van uw bedrijf

Naast het certificeren van uw jaarrekening, wordt ook de wettelijk verplichte verslaggeving bij de herstructurering van vennootschappen door ons verzorgd, zoals een inbreng in natura bij oprichting of kapitaalverhoging, wijziging van rechtsvorm, fusie en splitsing of vereffening. Ook voor andere contractuele of wettelijke controleopdrachten kunt u bij onze erkende bedrijfsrevisoren terecht. Zo verzorgen wij de controle op de financiële informatie aan subsidiërende overheden of in het kader van specifieke sectorale wetgeving, alsook de controle van de economische en financiële informatie die aan de ondernemingsraad wordt verstrekt. Dankzij een externe audit kunt u er zeker van zijn dat alle financiële informatie over uw bedrijf objectief en correct wordt geïnterpreteerd. Daarnaast kunt u ook op ons rekenen voor gegrond financieel bedrijfsadvies op maat van uw bedrijf.

Contacteer ons voor meer informatie

Voor de externe audit van uw bedrijf kunt u rekenen op het persoonlijk contact met ‘uw’ bedrijfsrevisor-vennoot zodat uw bedrijfsinformatie in alle vertrouwen en met kennis van zaken wordt behandeld. Wij verzorgen de externe audit van uw bedrijf vanuit onze verschillende kantoren overal in Vlaanderen. U kunt ons contacteren bij vragen of om een afspraak te maken. Bel ons op +32(0)51 26 14 00 of stuur een e-mail naar roeselare@auditas.be.