De diensten van onze bedrijfsrevisor gespecialisee

De diensten die door Auditas aangeboden worden, betreffen bijna uitsluitend auditopdrachten. Onze bedrijfsrevisor staat in voor zowel de wettelijke audit – of het mandaat van commissaris –, eenmalige opdrachten en opdrachten ad hoc. Voor de mandaatdossiers kunnen wij een vast aanspreekpunt aanbieden met jarenlange ervaring, gecombineerd met jeugdig enthousiasme. Onze klanten kunnen doorgaans rekenen op een revisor die hen jaar na jaar controleert tijdens de audit en adviseert indien nodig. Onze vier vennoten en een team van momenteel dertien medewerkers staat het hele jaar ter beschikking van ons cliënteel voor de financiële controle van hun bedrijf.

Naast de jaarlijkse audit uitgevoerd door een geoefende revisor, kan u bij Auditas ook terecht voor eenmalige opdrachten. Deze opdrachten kunnen uitgevoerd worden voor een natuurlijke of rechtspersoon:

  • Inbreng in natura bij oprichting
  • Inbreng in natura bij kapitaalverhoging
  • Fusies en splitsingen
  • Quasi-inbreng
  • Vereffeningen
  • Waardebepalingen van ondernemingen
  • Waardebepaling van vruchtgebruik
  • Waardering bij optieplan
  • Gerechtelijke expertises

Uiteraard kunnen wij naast onze wettelijke verslaggeving ook financieel bedrijfsadvies verlenen omtrent de beste juridische en bedrijfseconomische beslissingen. Samen met u zorgt onze bedrijfsrevisor dankzij een grondige audit ervoor dat uw bedrijf een optimale waarde bereikt.